Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Thay đổi địa chỉ MAC trong Windows XP

Cách đơn giản đế biết NIC trên PC sử dụng địa chỉ nào bạn mở command prompt sử dụng lệnh getmac hoặc ipconfig /allCó 3 cách thay đổi địa chỉ MAC trên hệ điều hành Windows .

- Cách 1 : Thay đổi thông qua giao diện đồ hoạ

Nhấn chuột phải ở MyComputer chọn Properties chọn thanh Hardware - Device Manager .Tìm mục Network Adapters chọn NIC của bạn, chọn tiếp mục Advanced . Trong mục Property tìm mục Network Address hoặc Locally Administered Address . Ở mục Value nhập vào địa chỉ MAC của bạn .

Chú ý : không cần nhập dấu - hoặc dấu : ở giữa các số địa chỉ MAC .

Ví dụ địa chỉ MAC của bạn là : 00: 1A: A0: AE: 22: D7 thì bạn nhập vào 001AA0AE22D7

Sau khi thay đổi xong, bạn nên restart máy tính .- Cách 2 : Thay đổi thông qua Registry Editor

Mở Registry Editor tìm khoá sau
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Con trol\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Trong đây có rất nhiều subkeys được đánh dấu từ 0001 đến 0017 (con số này có thể khác trên PC của bạn).

Vậy làm sao biết chính xác NIC của tôi, nó đang "chiếm dụng" subkey nào ?

Bạn mở lần lượt các subkey này lên, tìm ở phần bên phải có giá trị mang tên DriverDesc tìm NIC của bạn (giả sử NIC của tôi mang tên là Intel(R) PRO/100 VE Network Connection ) thì nó hiển thị trong đây, sau khi biết chính xác NIC của tôi xong .

Bạn tiếp tục tìm khoá NetCfgInstanceId trong khoá này có giá trị trùng với giá trị mà bạn sử dụng getmac ở trên {6EF0400C-B1F8-4A55-BB89-F2DC735417C4}

Vậy là OK rồi, chính xác địa chỉ MAC trên PC của tôi nằm trong subkey này .

Bạn tìm tiếp mục NetworkAddress có địa chỉ là : 001AA0AE26D9

Địa chỉ 001AA0AE26D9 này là điạ chỉ MAC cho NIC của bạn, bạn chỉ cần thay thế địa chỉ MAC này thành địa chỉ MAC mới và khởi động lại máy tính .- Cách 3 : Sử dụng phần mềm

Sở dĩ bắt buộc sử dụng phần mềm là có nguyên do vì ở cả 2 cách trên khi thay đổi địa chỉ MAC xong thì bắt buộc bạn phải restart lại máy tính .

Phần mềm mang tên là SMAC sẽ giúp bạn thực hiện được điều này .

Bạn chỉ cần nhập địa chỉ MAC mới vào New Spoofed MAC Address và nhấn Update MAC vậy là xong